Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA

Wdrażamy Road Asset Management przez warsztaty oraz doradztwo

Dowiedz się więcej
INFRAMA

Wdrażamy Road Asset Management poprzez

Szkolenia otwarte

Dotyczą najważniejszych zagadnień Road asset Management takich, jak KPI, zarządzanie ryzykiem, cykl życia, diagnostyka stanu nawierzchni oraz BRD.

Szkolenia wewnętrzne

Warsztaty są organizowane zgodnie z potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa i są w pełni dopasowane do warunków organizacji.

Audyt i Certyfikacja

Wspieramy cały proces wdrożenia Road Asset Management w organizacji oraz przygotowania do audytu i certyfikacji zgodnie z normą ISO 55000.


Jesteś zainteresowany
podniesieniem skuteczności zarządzania
w swojej organizacji?

Czym jest
Road Asset Management?

Road Asset Management to rekomendowana przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC metodologia zarządzania infrastrukturą drogową. 

Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. 

Warsztaty INFRAMA

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy

PKD_400x300
Autostrady_logo_400x300
edroga_logo_400x300
mosty_logo_400x300