W dniach 19-21 listopada w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach obyło się szkolenie poświęcone zarządzaniu ryzykiem jako fundamentalnemu elementowi Road Asset Management. Czytaj dalej

Jakie zadania ma zarządca na swojej liście?

Z pewnością każdy zarządca chciałby mieć na niej planowanie strategiczne, wyznaczenie długoterminowych celów, planowanie inwestycji i adekwatnego budżetu. Jednak w rzeczywistości czynniki zewnętrzne w postaci presji właściciela, zmian otoczenia prawnego czy rosnących oczekiwań użytkowników dróg często sprawiają, że kalendarz zarządcy jest przeładowany pilnymi, nierzadko drobnymi, ale zajmującymi czas, zadaniami. Czytaj dalej

22 oraz 23 października odbędą się kolejne otwarte warsztaty „Podstawy Road Asset Management” tym razem w Warszawie. Warsztaty są zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Czytaj dalej

10. maja 2018 r.

24 kwietnia 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA kolejny raz zgromadziła drogowców żeby w ramach warsztatów „Podstawy Road Asset Management” poruszyć temat ważności skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową. Tym razem warsztaty odbyły się w Rzeszowie. Żeby poznać założenia metodyki Road Asset Management oraz sprawdzić w praktyce możliwości jej wykorzystania na warsztatach spotkali się pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz wita uczestników warsztatów (źródło własne)

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili uczestnikom prowadzący warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty Podstawy Road Asset Management są w dużym stopniu zorientowane na praktykę, czyli na możliwość zastosowania metod, narzędzi oraz nowego sposobu myślenia zgodnego z metodyką Road Asset Management w procesie podejmowania decyzji. Ale żadna nauka nie może się odbyć bez przekazania kwestii merytorycznych. Idąc tym tokiem myślenia dr Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH podczas warsztatów zaprezentował w formie krótkich lekcji najważniejsze tematy dotyczące Road Asset Management wśród których:

  • Zarządzanie informacją i wiedzą;
  • Poziom usług w Asset Management;
  • Risk Management;
  • Uwzględnienie cyklu życia inwestycji.

Uczestnicy warsztatów analizują studium przypadku (źródło własne).

Otrzymaną wiedzę należało zastosować na konkretnym przykładzie korzystając z przygotowanych materiałów. W taki sposób uczestnicy warsztatów Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA mieli możliwość przejścia krok po kroku całego procesu podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikację celów i interesariuszy,
  • zastosowanie KPI (key performance indicators),
  • oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Jako jeden z najbardziej istotnych tematów uczestnicy warsztatów ocenili temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie określili niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności oraz porównali je z podanymi przez prowadzących przykładami KPI stosowanymi w drogownictwie.

Dr Sławomir Heller w trakcie wykładu (źródło własne)

Ożywioną dyskusje podczas warsztatów wywołał temat zależności sieci drogowej i kolejowej. Wnioskiem tej dyskusji zostało stwierdzenie o konieczności uwzględnienia sieci kolejowej w procesie zarządzania infrastrukturą drogową. Taka złożoność procesów podejmowania decyzji w drogownictwie potwierdza niezbędność zasad i metodyk regulujących proces zarządzania.

Jan Zieliński udziela odpowiedzi na pytania uczestników (źródło własne)

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

21 marca 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA rozpoczęła zaplanowany na 2018 rok cykl warsztatów pod tytułem Podstawy Road Asset Management. Pierwsze warsztaty z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową zostały przeprowadzone w Olsztynie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Czytaj dalej

24 kwietnia inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na kolejne warsztaty „Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

21 marca 2018 r. inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na warsztaty „Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Partnerem strategicznym INFRAMA jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

05.02.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Kalendarium szkoleń zaplanowanych na rok 2018. Cykl warsztatów „Podstawy Road Asset Management” Czytaj dalej

16. stycznia 2018 r.
Asset Management w branży drogowej nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Bezprecedensowa rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską, wymaga nowoczesnych procedur zarządzania. Decydenci w Polsce zdają sobie sprawę, że Asset Management, jako nowa dyscyplina, dostarcza cenną metodologię, zasady postępowania i wsparcie w procesach decyzyjnych.

W związku z tym ostatnie, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, poświęcone było Asset Management oraz roli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w rozwoju tej dyscypliny. Wśród prelegentów byli członkowie PIARC. Prestiżowa konferencja odbyła się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. w Łańcucie i była współorganizowana przez grupę HELLER.

Patronat nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, którą reprezentował dyrektor Jacek Gryga, oraz Polski Kongres Drogowy reprezentowany przez prezesa Zbigniewa Kotlarka. Co warto podkreślić, Polski Kongres Drogowy w październiku uzyskał status Komitetu Narodowego PIARC.

Jacek Gryga, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, a jednocześnie przedstawiciel Polski w PIARC, poinformował o aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w zakresie dalszego rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad. Zaprosił również uczestników spotkania na zbliżający się Kongres Zimowy PIARC, który odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Gdańsku, w Polsce. GDDKiA jest współorganizatorem Kongresu.

Dr Sławomir Heller,  przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym D.1 Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education, w wykładzie pt. Rola Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju i propagowaniu metod Road Asset Management przedstawił historyczne tło powstania dyscypliny Asset Management oraz krótko omówił jej filozofię. Przedstawił również powody, dla których PIARC tak mocno angażuje się w rozwój i popularyzację Road Asset Management.

Marcin Nowacki, przedstawiciel Polski w komitecie technicznym D.1 Asset Management, w wykładzie Działania PIARC na rzecz podnoszenia efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i podejście systemowe wdrażane w tym zakresie w Polsce omówił jakie praktyczne korzyści dla administracji drogowej przynosi czynny udział w pracach PIARC. Podkreślił znaczenie prac prowadzonych przez PIARC w kontekście nieustających wyzwań, z którymi musi się mierzyć światowe i polskie drogownictwo.

Tematyka całego spotkania i poszczególnych wykładów oraz przebieg dyskusji pokazały, jak ważna jest dyscyplina Asset Management w Polsce oraz znaczenie PIARC w jej popularyzacji.

Uczestnicy dyskusji potwierdzili zainteresowanie tematyką Asset Management i podkreślili jej znaczenie dla sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową.

10. października 2017 r.

W dniach 02.-03.10.2017 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO Mazury w Ostródzie odbyło się IV. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017. Tematem przewodnim konferencji było „Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie”. Wiele uwagi poświęcono również prowadzonym w regionie inwestycjom, ze szczególnym uwzględnieniem krzyżujących się w Ostródzie odcinków dróg S7 i DK16, będących obecnie w budowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

thumb_790a688637cb101ee6b1c512ab44d229

źródło: Polski Kongres Drogowy

Grupę firm Heller podczas tego wydarzenia reprezentowali: dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft, która już od wielu lat efektywnie wspiera niemiecką administrację drogową, a także Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. oraz Jan Zieliński, Szef ds. sprzedaży.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli z całej Polski, gośćmi specjalnymi wydarzenia byli zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski, jak również firmy związane z branżą drogową, oferujące rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie.

Podczas sesji inauguracyjnej zgromadzonych uczestników przywitał prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Zbigniew Kotlarek, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. Tego dnia odbyły się 3 sesje tematyczne, podczas których poruszono zagadnienia dotyczące systemów utrzymania dróg, stosowanych przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych, standardy letniego i zimowego utrzymania dróg, dyskutowano także na temat „Zielonych dróg” oraz zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (szczegółowy program konferencji http://kongresdrogowy.pl/konferencja/27-iv-warminsko-mazurskie-forum-drogowe-ostroad-2017).

thumb_6fefb94cf105d7a90ce9f032d5facce4

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek podczas wystąpienia (źródło: Polski Kongres Drogowy).

Podczas pierwszej sesji dr Sławomir Heller wygłosił prelekcję dotyczącą Kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) w zarządzaniu drogami.

sdr
Dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft mbH podczas wystąpienia. Źródło: własne.

Dr S. Heller zwrócił uwagę, że we wszystkich procesach decyzyjnych niezbędna jest kwantyfikacja istotnych zjawisk i procesów, tzn. wyrażania ich w postaci wielkości lub wartości. Jest to warunek konieczny obiektywizacji i optymalizacji decyzji, dlatego też wszelkim decyzjom powinny towarzyszyć zawsze parametry i wskaźniki. Jednak nie każdy wskaźnik ma równie duże znaczenie dla zarządzania organizacją i pozwala ocenić jej kondycję, stan jej własnego oraz powierzonego majątku, a także planowane, względnie zrealizowane, cele. Dlatego spośród wielu typów wskaźników (kluczowe wskaźniki wynikowe, wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki efektywności), to właśnie kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) mają szczególne znaczenie. Są one stosowane jako finansowe i niefinansowe miary stopnia realizacji najważniejszych celów organizacji. Dr Heller podkreślił, że KPI wyrażają stopień realizacji założonych celów organizacji, a zatem warunkiem koniecznym do ich opracowania jest zdefiniowanie jednoznacznych i mierzalnych celów strategicznych. KPIs są oczywiście różne dla poszczególnych organizacji i zależą od ich wielkości, ich specyficznych cech oraz od wyznaczonej strategii rozwoju.

Dr Heller, jako ekspert w zakresie Road Asset Management, mający wieloletnią praktykę w opracowaniu Kluczowych Wskaźników Efektywności dla administracji drogowych różnych szczebli w różnych państwach, zwrócił uwagę, że opracowanie takiego systemu nie jest zadaniem łatwym. Wypracowanie stabilnych czasie i korespondujących ze specyfiką danego zarządcy wskaźników efektywności wymaga w pierwszym rzędzie uwzględnienia „kontekstu” organizacji, co wyklucza bezkrytyczne czerpanie z doświadczeń innych zarządców. Konieczne jest także wypracowanie metody ustalania dla nich wartości pożądanych (docelowych), będących często wynikiem pertraktacji pomiędzy właścicielem a zarządcą infrastruktury drogowej, a więc różnych dla różnych zarządców. Dr Heller podkreślił, że coraz częściej kluczowe wskaźniki efektywności wychodzą poza wymiar techniczno-ekonomiczny i uwzględniają aspekty społeczne. Grupa firm Heller specjalizuje się we wspomaganiu zarządców zarówno w zakresie opracowania kluczowych wskaźników efektywności, zgodnych z kontekstem danej organizacji, jak również w określaniu ich wartości docelowych.

Obrady drugiego dnia dedykowane były zagadnieniom związanym z innowacjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg.

Wydarzenie zakończyło podsumowujące wystąpienie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemara Królikowskiego.

Podczas Forum mieliśmy przyjemność prezentować również nasze stoisko i inicjatywę INFRAMA, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące podnoszenia kompetencji managerskich w odniesieniu do zarządzania zasobami infrastrukturalnymi. W 2016 r. Grupa HELLER we współpracy z Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, powołała inicjatywę edukacyjną Infrastructure Asset Management Academy – INFRAMA. Celem inicjatywy jest propagowanie systemowego i całościowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową. Jedną z istotnych form działalności są kursy, warsztaty i treningi, opracowane zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC.

Bardzo nam miło, że nasze stoisko oraz inicjatywa INFRAMA cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników.

cof

Dr Sławomir Heller promuje inicjatywę INFRAMA. Źródło: własne.

 

W piątek 29 września 2017 r. przedstawiciele grupy firm Heller: dr Sławomir Heller (HELLER Ingenieurgesellschaft mbH), prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. Tomasz Wojsz oraz Szef ds. Sprzedaży Jan Zieliński, uczestniczyli w I. Kongresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który odbył się w hotelu Warszawianka w Jachrance. Kongres został objęty patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

kongres gddkia 1-57

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad pan Krzysztof Kondraciuk otwiera I. Kongres GDDKiA (fot. Łukasz Jóźwiak).

Wydarzenie to skupiło szerokie grono osób zaangażowanych w rozwój dróg w Polsce, w ramach którego nadrzędnym celem jest usprawnienie przygotowania, realizacji i utrzymania dróg oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracji branży drogowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób, wśród nich znaleźli się przedstawiciele Rządu RP, w tym Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozwoju, przedstawiciele wojewódzkich zarządów dróg, środowiska naukowego, niezależnych laboratoriów i ośrodków badawczych związanych z transportem w Polsce, przedstawiciele służb Straży Pożarnej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, GITD, Straży Granicznej oraz liczni przedstawiciele firm wykonawczych realizujących prace przygotowawcze, projektowe, budowlane i utrzymaniowe.

Kongres został podzielony na cztery główne panele dyskusyjne:

PANEL I NAWIERZCHNIE DROGOWE – PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKCJI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH poświęcony innowacjom w technologii konstrukcji dróg – Panel dotyczący nawierzchni drogowych – cementowych, bitumicznych oraz współczesnych możliwości spoiw – poprowadził prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Rozpatrzono możliwości rozwoju konstrukcji dróg w polskich warunkach klimatycznych, a także poruszono kwestię rozwoju tradycyjnych rodzajów konstrukcji dróg, oraz sposoby innowacyjnego i efektywnego podejścia do budowy nowych tras i ich eksploatacji. Wśród prelegentów panelu znaleźli się: dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt, prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wacław Michalski, Departament Studiów, GDDKiA, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska oraz Adam Wojczuk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

PANEL II CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BRD poświęcony rozwiązaniom inżynieryjnym wpływającym na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – O czynnikach wpływających na BRD, w tym pojazdach autonomicznych, mówili eksperci, którym przewodniczył  dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Wskazano możliwe kierunki rozwoju dla  rozwiązań inżynierskich, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W gronie prelegentów panelu znaleźli się: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, prof. nadzw. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska, Patryk Lis, GDDKiA Oddział Warszawa, Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, insp. Leszek Jankowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

PANEL III KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SIECIĄ DROGOWĄ WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI poświęcony efektywnemu i przyszłościowemu podejściu do kompleksowego utrzymania i eksploatacji dróg w Polsce – panelowi przewodniczył dr inż. Tadeusz Suwara, Prezes Zarządu Transprojektu-Warszawa. Omówione zostały kluczowe aspekty kompleksowego utrzymania dróg wynikające z obecnych już wieloletnich doświadczeń w tym zakresie, wyzwania związane z rozwojem sieci dróg oraz nowoczesne narzędzia zarządzania. Wśród prelegentów znaleźli się: Prezes HELLER Ingenieurgesellschaft mbH dr inż. Sławomir Heller, Karol Markowski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, GDDKiA Oddział Gdańsk, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, GDDKiA oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

PANEL IV EKOLOGIA A EKONOMIA- W KONTEKŚCIE OCHRONY PRZYRODY Połączenie aspektu ekologii z ekonomią przy realizacji infrastruktury drogowej – Zagadnienia z ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, problem hałasu i możliwości zmiany przepisów poruszył dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. Omówiono możliwość dostosowania wymogów ochrony środowiska do możliwości finansowych kraju. W roli prelegentów wystąpili: dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes Zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o., Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, TOR Zespół Doradców Gospodarczych, prof. nadzw. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, Beata Telega-Królikowska, Departament Inwestycji, GDDKiA.

kongres gddkia 3-43

Uczestnicy Kongresu (fot. Łukasz Jóźwiak)

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Gala połączona z obchodami 70-lecia Laboratoriów Drogowych, podczas której wręczone zostały odznaczenia honorowe „Zasłużony dla drogownictwa”.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie http://www.gddkia.gov.pl/

20. czerwca 2017 r.

W dniach 07.06.2017 r. – 09.06.2017 r. w Gdyni odbyło się II POMORSKIE FORUM DROGOWE (więcej), zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, który jest partnerem strategicznym inicjatywy INFRAMA.

Asset Management jest od pewnego czasu przedmiotem ożywionej oraz bardzo intensywnej dyskusji w kręgu drogowców. Jest to między innymi efekt działań grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, którą Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC utworzyła na wiosnę 2016 roku w strukturach Komitetu Technicznego D1 – Asset Management, jak również wynik szeregu inicjatyw edukacyjnych. Także w Polsce ukazują się na łamach czasopism fachowych artykuły na temat Asset Management (m.in. S. Heller, Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management, Magazyn Autostrady, nr 10/2016; S. Heller, Zastosowanie metod Infrastructure Asset Management w drogownictwie, Drogownictwo, nr 12/2016), a regionalne fora drogowe organizowane lub współorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, takie jak to na Pomorzu, poświęcają nowej dyscyplinie wiele uwagi.

Pomorskie Forum Drogowe otworzył prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. W imieniu władz samorządowych województwa pomorskiego gości powitał Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Województwa Pomorskiego. Wśród uczestników znaleźli się delegaci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele koncesjonariuszy oraz firm zajmujących się budową i utrzymaniem dróg.

Grupę firm Heller reprezentował dr Sławomir Heller (Heller Ingenieurgesellschaft mbH), przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Podczas Forum wygłosił prelekcję zatytułowaną Infrastructure Asset Management: wyzwanie XXI wieku dla europejskiego drogownictwa.

Poprowadził także debatę panelową pod tytułem „Zalety i wady różnych systemów zarządzania”, w której uczestniczyli: Iwona Stępień – Pilipczuk (z-ca Generalnego Dyrektora DKiA), Andrzej Maciejewski GDDKiA, Karol Markowski (z-ca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku), Grzegorz Bagiński (Saferoad) oraz Paweł Zawadzki (ZABERD SA przedstawiciel koncesjonariusza).

heller_gdynia2

Dr. Sławomir Heller prowadzi panel dyskusyjny (Źródło: Polski Kongres Drogowy)

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Polskiego Kongresu Drogowego.