Z lektury przypadków wdrożeń Asset Management można odnieść wrażenie, że jest on przeznaczony wyłącznie dla wielkich instytucji i koncernów. Czytaj dalej

Jedna z częściej pojawiających się obaw wdrożenia Asset Management dotyczy dodatkowych obowiązków, z którymi musieliby się zmierzyć pracownicy po jej wdrożeniu.

Czytaj dalej

6 lipca 1988 roku wybuch gazu doprowadził do zniszczenia platformy wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym. W katastrofie zginęło 167 osób, a straty oszacowano na 3,4 miliarda dolarów. Bezpośrednią przyczyną katastrofy był niefortunny ciąg zdarzeń spowodowanych przez błędy popełnione przez obsługę platformy. Powołana przez rząd brytyjski komisja sformułowała 106 rekomendacji, których wprowadzenie kosztowało brytyjskiej firmie kolejne miliardy dolarów. Czytaj dalej

Asset Management narodził się jak każda dyscyplina wiedzy, z pilnej potrzeby. W początkach lat 80-tych ubiegłego stulecia nastąpiła bezprecedensowa zapaść infrastruktury w wielu uprzemysłowionych państwach, takich jak Australia, Nowa Zelandia czy USA. Katastrofalna jakość infrastruktury transportowej w Australii stała się poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego i zagrażała konkurencyjności kontynentu. W USA problemy infrastrukturalne stały się jednym z wiodących tematów kampanii wyborczej, a Ronald Reagan, w świadomości wielu, wygrał wybory właśnie dzięki lepszemu programowi infrastrukturalnemu.

Katastrofalna jakość infrastruktury transportowej w Australii stała się poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego i zagrażała konkurencyjności kontynentu

Te dramatyczne problemy z infrastrukturą tłumaczono w wieloraki sposób. Brakowało podstaw teoretycznych odpowiedniego zarządzania infrastrukturą oraz metodyki, zgodnie z którą powinno się postępować. W odpowiedzi na te problemy w Australii zrodziła się inicjatywa opracowania wspólnych reguł i zasad racjonalnego gospodarowania systemami infrastrukturalnymi, takimi jak drogi czy infrastruktura komunalna (podobne inicjatywy były też podejmowane w Wielkiej Brytanii oraz USA). Reguły stopniowo rozszerzano na inne typy zasobów, czyli na urządzenia, instalacje, a także na zasoby niematerialne, takie jak licencje, a nawet zasoby ludzkie (Human Asset).

W Australii zrodziła się inicjatywa opracowania wspólnych reguł i zasad racjonalnego gospodarowania systemami infrastrukturalnymi. Powstała dyscyplina: Asset Management

W ten sposób w oszałamiającym tempie powstała nowa dyscyplina: Asset Management. W 1991 wydano, legendarny już z dzisiejszej perspektywy, Total Asset Management Manual, zaś w roku 2005 pierwszą normę PAS 55 Asset Management. Od tych chwil Asset Management święciło triumfalny przemarsz przez administracje publiczne, zarządy koncernów oraz innych firm, zarządzających zasobami najwyżej rozwiniętych gospodarek.

Niebawem też Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC, zrzeszająca 140 państw, utworzyła dedykowany problematyce nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową komitet techniczny Asset Management, który przejął wiodącą rolę na polu upowszechniania najlepszych praktyk Asset Management w drogownictwie. Tematyka Asset Management stała się także obecna na Światowych kongresach drogowych PIARC-u.

 Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC utworzyła dedykowany problematyce nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową komitet techniczny Asset Management

Po kryzysie finansowym lat 2007/2008 nastąpiło kolejne, znaczące przyspieszenie inicjatyw propagujących Infrastructure Asset Management. Infrastruktura techniczna, a infrastruktura transportowa w szczególności, padła bowiem jedną z głównych ofiar kryzysu. Potwierdzają to dobitnie dane statystyczne. Nakłady na utrzymanie 8-bilionowej europejskiej infrastruktury drogowej (wg danych ERF – European Road Federation), które powinny kształtować się na poziomie co najmniej 1,5% tej kwoty rocznie, spadają poniżej 1%. Efektem jest pełzająca dekapitalizacja infrastruktury transportowej, która, o ile nie zostanie zatrzymana, może doprowadzić do zapaści porównywalnej z przełomem lat 70-tych i 80-tych.

W obliczu tych zagrożeń i postępującej zapaści infrastrukturalnej także PIARC zintensyfikował działania na rzecz upowszechniania metod Asset Management. Opracowany został Road Asset Management Guide, a nawet utworzona specjalna grupa robocza d.s. upowszechniania i edukacji w zakresie Asset Management (Dissemination and Education Asset Management), kierowana przez Sławomira Hellera.

Dr Sławomir Heller przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management

W roku 2014 została wydana seria norm ISO 55000 – Asset Management, która stanowi standard zarządzania zasobami organizacji. Można powiedzieć, że jest podstawą wdrożenia i standaryzacji dobrych praktyk w organizacjach posiadających lub zarządzających znaczącym majątkiem infrastrukturalnym, takim jak infrastruktura drogowa.

Asset Management. Co kryje się za tym wyrazem? Czytaj dalej

W dniach 19-21 listopada w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach obyło się szkolenie poświęcone zarządzaniu ryzykiem jako fundamentalnemu elementowi Road Asset Management. Czytaj dalej

22 oraz 23 października odbędą się kolejne otwarte warsztaty „Podstawy Road Asset Management” tym razem w Warszawie. Warsztaty są zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Czytaj dalej

10. maja 2018 r.

24 kwietnia 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA kolejny raz zgromadziła drogowców żeby w ramach warsztatów „Podstawy Road Asset Management” poruszyć temat ważności skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową. Tym razem warsztaty odbyły się w Rzeszowie. Żeby poznać założenia metodyki Road Asset Management oraz sprawdzić w praktyce możliwości jej wykorzystania na warsztatach spotkali się pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz wita uczestników warsztatów (źródło własne)

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili uczestnikom prowadzący warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty Podstawy Road Asset Management są w dużym stopniu zorientowane na praktykę, czyli na możliwość zastosowania metod, narzędzi oraz nowego sposobu myślenia zgodnego z metodyką Road Asset Management w procesie podejmowania decyzji. Ale żadna nauka nie może się odbyć bez przekazania kwestii merytorycznych. Idąc tym tokiem myślenia dr Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH podczas warsztatów zaprezentował w formie krótkich lekcji najważniejsze tematy dotyczące Road Asset Management wśród których:

  • Zarządzanie informacją i wiedzą;
  • Poziom usług w Asset Management;
  • Risk Management;
  • Uwzględnienie cyklu życia inwestycji.

Uczestnicy warsztatów analizują studium przypadku (źródło własne).

Otrzymaną wiedzę należało zastosować na konkretnym przykładzie korzystając z przygotowanych materiałów. W taki sposób uczestnicy warsztatów Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA mieli możliwość przejścia krok po kroku całego procesu podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikację celów i interesariuszy,
  • zastosowanie KPI (key performance indicators),
  • oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Jako jeden z najbardziej istotnych tematów uczestnicy warsztatów ocenili temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie określili niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności oraz porównali je z podanymi przez prowadzących przykładami KPI stosowanymi w drogownictwie.

Dr Sławomir Heller w trakcie wykładu (źródło własne)

Ożywioną dyskusje podczas warsztatów wywołał temat zależności sieci drogowej i kolejowej. Wnioskiem tej dyskusji zostało stwierdzenie o konieczności uwzględnienia sieci kolejowej w procesie zarządzania infrastrukturą drogową. Taka złożoność procesów podejmowania decyzji w drogownictwie potwierdza niezbędność zasad i metodyk regulujących proces zarządzania.

Jan Zieliński udziela odpowiedzi na pytania uczestników (źródło własne)

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

24 kwietnia inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na kolejne warsztaty „Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

21 marca 2018 r. inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na warsztaty „Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Partnerem strategicznym INFRAMA jest Polski Kongres Drogowy.

Czytaj dalej

05.02.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Kalendarium szkoleń zaplanowanych na rok 2018. Cykl warsztatów „Podstawy Road Asset Management” Czytaj dalej

16. stycznia 2018 r.
Asset Management w branży drogowej nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Bezprecedensowa rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską, wymaga nowoczesnych procedur zarządzania. Decydenci w Polsce zdają sobie sprawę, że Asset Management, jako nowa dyscyplina, dostarcza cenną metodologię, zasady postępowania i wsparcie w procesach decyzyjnych.

W związku z tym ostatnie, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, poświęcone było Asset Management oraz roli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w rozwoju tej dyscypliny. Wśród prelegentów byli członkowie PIARC. Prestiżowa konferencja odbyła się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. w Łańcucie i była współorganizowana przez grupę HELLER.

Patronat nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, którą reprezentował dyrektor Jacek Gryga, oraz Polski Kongres Drogowy reprezentowany przez prezesa Zbigniewa Kotlarka. Co warto podkreślić, Polski Kongres Drogowy w październiku uzyskał status Komitetu Narodowego PIARC.

Jacek Gryga, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, a jednocześnie przedstawiciel Polski w PIARC, poinformował o aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w zakresie dalszego rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad. Zaprosił również uczestników spotkania na zbliżający się Kongres Zimowy PIARC, który odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Gdańsku, w Polsce. GDDKiA jest współorganizatorem Kongresu.

Dr Sławomir Heller,  przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym D.1 Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education, w wykładzie pt. Rola Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju i propagowaniu metod Road Asset Management przedstawił historyczne tło powstania dyscypliny Asset Management oraz krótko omówił jej filozofię. Przedstawił również powody, dla których PIARC tak mocno angażuje się w rozwój i popularyzację Road Asset Management.

Marcin Nowacki, przedstawiciel Polski w komitecie technicznym D.1 Asset Management, w wykładzie Działania PIARC na rzecz podnoszenia efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i podejście systemowe wdrażane w tym zakresie w Polsce omówił jakie praktyczne korzyści dla administracji drogowej przynosi czynny udział w pracach PIARC. Podkreślił znaczenie prac prowadzonych przez PIARC w kontekście nieustających wyzwań, z którymi musi się mierzyć światowe i polskie drogownictwo.

Tematyka całego spotkania i poszczególnych wykładów oraz przebieg dyskusji pokazały, jak ważna jest dyscyplina Asset Management w Polsce oraz znaczenie PIARC w jej popularyzacji.

Uczestnicy dyskusji potwierdzili zainteresowanie tematyką Asset Management i podkreślili jej znaczenie dla sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową.