Jakie zadania ma zarządca na swojej liście?

Z pewnością każdy zarządca chciałby mieć na niej planowanie strategiczne, wyznaczenie długoterminowych celów, planowanie inwestycji i adekwatnego budżetu. Jednak w rzeczywistości czynniki zewnętrzne w postaci presji właściciela, zmian otoczenia prawnego czy rosnących oczekiwań użytkowników dróg często sprawiają, że kalendarz zarządcy jest przeładowany pilnymi, nierzadko drobnymi, ale zajmującymi czas, zadaniami. Czytaj dalej

22. maja 2018 r.

27 czerwca w Warszawie odbędą się warsztaty „Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.
Warsztaty będą skupione na infrastrukturze miejskiej. 

Czytaj dalej

21 marca 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA rozpoczęła zaplanowany na 2018 rok cykl warsztatów pod tytułem Podstawy Road Asset Management. Pierwsze warsztaty z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową zostały przeprowadzone w Olsztynie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Czytaj dalej

W semestrze letnim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku Budowa i Utrzymanie Dróg po raz kolejny uruchomiono wykłady z zakresu Systemów Informacji Drogowych, po raz pierwszy jednak tematyka ta została przedstawiona w ujęciu Road Asset Management. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli inicjatywy INFRAMA Heller Ingenieurgesellschaft we współpracy z Heller Consult, a także przedstawicieli Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Z ramienia INFRAMY zajęcia poprowadził Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult, który przedstawił tematykę dotyczącą podstaw systemów informacji drogowej oraz systemów referencyjnych w drogownictwie oraz dr Agata Ciołkosz-Styk, szef ds. badań i rozwoju, która omówiła cechy Road Asset Management, strukturę normy ISO 55000 Asset Management oraz korzyści wynikające z jej implementacji, zarządzanie ryzykiem w drogownictwie oraz kluczowe wskaźniki efektywności. Firmę Heller Ingenieurgesellschaft będą reprezentowali dr Sławomir Heller, delegat Niemiec do Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się rozpowszechnianiem i edukacją w zakresie Road Asset Management (dissemination and education), działającej w ramach komitetu technicznego Asset Management PIARC, oraz Magdalena Dziubałtowska, kierownik licznych projektów realizowanych przez firmę w zakresie Road Asset Management.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród studentów i zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Uczestniczy zajęć podczas warsztatów Marshmallow Challenge w ujęciu Road Asset Management (źródło własne)