Aktualności

Dr Sławomir Heller i Dr Agata Ciołkosz-Styk o RAM

W ramach zajęć organizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej dla słuchaczy Studium Podyplomowego „Eksploatacja i utrzymanie dróg” przedstawiciele inicjatywy INFRAMA, dr Sławomir Heller we współpracy z dr Agatą Ciołkosz-Styk, poprowadzili cykl 12 godzin wykładów przeplatanych warsztatami, dedykowanych tematyce systemów zarządzania drogami w ujęciu Road Asset Management. W zajęciach uczestniczyła grupa 27 studentów, reprezentujących administracje drogowe różnych szczebli, a także laboratoria i firmy. Zajęcia zostały poprowadzone wg standardów nauczania Road Asset Management rekomendowanych przez światową organizację drogownictwa – PIARC.

Dr Sławomir Heller i dr Agata Ciołkosz-Styk podczas dwudniowych wykładów o Road Asset Management na Politechnice Warszawskiej (Źródło własne)

Podczas wykładów dr Heller omówił podstawy zarządzania zasobami infrastrukturalnymi (Infrastructure Asset Management) oraz jego znaczenie dla infrastruktury drogowej, a także wymagania stawiane nowoczesnej diagnostyce. Dr Agata Ciołkosz-Styk z kolei przedstawiła zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w drogownictwie (risk management) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (Key Performance Indicators – KPI). Pod jej kierownictwem odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy zajęć mieli możliwość zastosowania teorii w praktyce. Słuchacze zostali podzieleni na sześć grup warsztatowych, w ramach których aktywnie realizowali poszczególne zadania i poznawali narzędzia do zarządzania zasobami infrastrukturalnymi, z których będą mogli korzystać w swoich organizacjach. Wszyscy byli wysoko zmotywowani i wyrazili bardzo pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach.

Dr Sławomir Heller dyskutuje ze studentami na temat Asset Management (źródło własne)