Aktualności

Zaproszenie na wydarzenie: Inauguracja akademii INFRAMA

pomoc

15 maja 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZITT, sala 4.07, IV piętro) odbędzie się uroczysta inauguracja inicjatywy edukacyjnej INFRAMA Infrastructure Asset Management Academy. Podczas tego wydarzenia wystąpią przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami z wdrażania metodyki Infrastructure Asset Management (IAM) oraz pokazując korzyści wynikające z jej stosowania. Przedstawią również kierunki rozwoju Infrastructure Asset Management, a także wskażą możliwości i potencjał stosowania IAM w polskich jednostkach.

Podczas inauguracji wystąpią:

  • prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
  • prof. Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej INFRAMA,
  • Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
  • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego,
  • Radosław Czapski, ekspert do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego,
  • dr Sławomir Heller, przewodniczący grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Dyscyplina Infrastructure Asset Management (IAM) jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stają zarządcy infrastruktury transportowej: rosnące ograniczenia nakładów finansowych i postępująca złożoność procesów zarządzania. Celem inicjatywy edukacyjnej INFRAMA jest upowszechnienie w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową.

Adresatami inicjatywy INFRAMA są przedstawiciele kadry menadżerskiej i technicznej administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich szczebli, firm budowlanych i inżynierskich, laboratoriów drogowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, lotniskowej i komunalnej, przedstawiciele środowiska naukowego.

Zaproszenie na sesję inauguracyjną oraz formularz zgłoszenia do pobrania w formacie pdf.

Warsztaty

Po uroczystej inauguracji odbędą się warsztaty Wprowadzenie do Infrastructure Asset Management, których celem jest podniesienie świadomości związanej z tematyką Infrastructure Asset Management.

Warsztaty organizowane w ramach INFRAMA doceniane są przez uczestników za właściwy dobór i przedstawienie kwestii merytorycznych oraz praktyczne podejście prowadzących. Treści i materiały warsztatowe są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań uczestników, a ćwiczenia praktyczne realizowane są z wykorzystaniem adekwatnych rzeczywistych studiów przypadków pochodzących z polskich i zagranicznych organizacji oraz projektów. Warsztaty prowadzą konsultanci INFRAMA posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i eksperckie.

Warsztaty prowadzone są wg programu rekomendowanego przez Światową Organizację Drogownictwa PIARC i kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Szczegółowy program warsztatów jest dostępny do pobrania w formacie pdf.

Rejestracja

Rejestracji uczestników na warsztat towarzyszący inauguracji można dokonać wypełniając formularz zgłoszenia do pobrania w formacie pdf.

Cena warsztatów wynosi:

– 389 zł/os.  (VAT = zw.) –  w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych,

– 389 zł/os.  +  23% VAT = 478,47 zł – w pozostałych przypadkach.

Cena obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie nowoczesnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcie przerwy kawowej oraz certyfikaty Infrastructure Asset Management Academy INFRAMA.

Informacje organizacyjne

Warsztat towarzyszący inauguracji odbędzie się 15 maja 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZITT), przy ul. Rektorskiej 4, w godzinach 12:15 – 16:45.

Dokumenty do pobrania: