Bez kategorii

Road Asset Management na Politechnice Rzeszowskiej

W semestrze letnim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku Budowa i Utrzymanie Dróg po raz kolejny uruchomiono wykłady z zakresu Systemów Informacji Drogowych, po raz pierwszy jednak tematyka ta została przedstawiona w ujęciu Road Asset Management. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli inicjatywy INFRAMA Heller Ingenieurgesellschaft we współpracy z Heller Consult, a także przedstawicieli Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Z ramienia INFRAMY zajęcia poprowadził Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult, który przedstawił tematykę dotyczącą podstaw systemów informacji drogowej oraz systemów referencyjnych w drogownictwie oraz dr Agata Ciołkosz-Styk, szef ds. badań i rozwoju, która omówiła cechy Road Asset Management, strukturę normy ISO 55000 Asset Management oraz korzyści wynikające z jej implementacji, zarządzanie ryzykiem w drogownictwie oraz kluczowe wskaźniki efektywności. Firmę Heller Ingenieurgesellschaft będą reprezentowali dr Sławomir Heller, delegat Niemiec do Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się rozpowszechnianiem i edukacją w zakresie Road Asset Management (dissemination and education), działającej w ramach komitetu technicznego Asset Management PIARC, oraz Magdalena Dziubałtowska, kierownik licznych projektów realizowanych przez firmę w zakresie Road Asset Management.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród studentów i zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Uczestniczy zajęć podczas warsztatów Marshmallow Challenge w ujęciu Road Asset Management (źródło własne)