AktualnościAsset ManagementBlog

24 kwietnia odbędą się warsztaty “Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie

24 kwietnia inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na kolejne warsztaty “Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.

Czym jest Road Asset Management?

Road Asset Management to rekomendowana przez Światowe stowarzyszenie drogowe PIARC metodologia zarządzania infrastrukturą drogową. Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Łączy w sobie wiedzę  inżynierską, praktyki managerskie oraz teorie rachunku finansowego.

Podczas warsztatów Podstawy Road Asset Management uczestnicy  dowiedzą się o tym:

 • jakie korzyści wynikają z praktycznego wdrożenia metod Road Asset Management,
 • jak planować inwestycje w kontekście cyklu życia (life cycle);
 • jak zarządzać infrastrukturą przy pomocy metod Road Asset Management,
 • jakie istnieją praktyczne metody zarządzania ryzykiem (Risk Management),
 • co w sobie obejmują wymagania wobec systemów ewidencji, diagnostyki i utrzymania dróg w kontekście Road Asset Management,
 • jakie kluczowe wskaźniki wydajnościowe KPI (Key Performance Indicators) warto stosować w praktyce i jakie korzyści wynikają z ich stosowania,
 • jakie korzyści daje Road Asset Management  w kontekście społecznym. Pozyskiwanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

Pobierz program warsztatów 
Zapisy trwają do 17 kwietnia.

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele kadry zarządczej i technicznej:
 • administracji centralnej i samorządowej,
 • administracji drogowej wszystkich szczebli,
 • firm budowlanych i inżynierskich,
 • laboratoriów drogowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego.

Prowadzący warsztaty:

“Stosowanie metod Road Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych”

 


dr inż. Sławomir Heller 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, założyciel i właściciel niemieckiej firmy HELLER Ing.-GmbH.

“Zmienność warunków gospodarczych, społecznych i politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień konfrontowani są przedstawiciele branży drogowej. Odpowiedzi na te wyzwania przynosi dyscyplina Road Asset Management”

 


mgr inż. Tomasz Wojsz
 – absolwent Politechniki Warszawskiej, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

 Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń na 2018 rok
Zapisy na warsztaty trwają do 17 kwietnia

 

Szczegółowy program warsztatów „Podstawy Road Asset Management”:

24 kwietnia (9:30 – 15:30)

 1. Co to jest Road Asset Management? Podstawowe cechy wyróżniające Asset Management:
 2.  Zarządzanie informacją i wiedzą w projektach infrastrukturalnych.
 3. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators) w praktyce oraz korzyści wynikające z ich zastosowania.
 4. Zarządzanie ryzykiem w praktyce.
 5. Plan finansowania w kontekście cyklu życia.

Weź udział w warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona!
Termin zgłoszenia na warsztaty – do 17 kwietnia

  PARTNER STRATEGICZNY      

 

  PATRONAT MEDIALNY

               

Zarezerwuj miejsce lub zostaw pytanie: