AktualnościAsset ManagementBlog

Warsztaty “Podstawy Road Asset Management” tym razem w Rzeszowie

10. maja 2018 r.

24 kwietnia 2018 roku Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA kolejny raz zgromadziła drogowców żeby w ramach warsztatów „Podstawy Road Asset Management” poruszyć temat ważności skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową. Tym razem warsztaty odbyły się w Rzeszowie. Żeby poznać założenia metodyki Road Asset Management oraz sprawdzić w praktyce możliwości jej wykorzystania na warsztatach spotkali się pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz wita uczestników warsztatów (źródło własne)

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili uczestnikom prowadzący warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty Podstawy Road Asset Management są w dużym stopniu zorientowane na praktykę, czyli na możliwość zastosowania metod, narzędzi oraz nowego sposobu myślenia zgodnego z metodyką Road Asset Management w procesie podejmowania decyzji. Ale żadna nauka nie może się odbyć bez przekazania kwestii merytorycznych. Idąc tym tokiem myślenia dr Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH podczas warsztatów zaprezentował w formie krótkich lekcji najważniejsze tematy dotyczące Road Asset Management wśród których:

  • Zarządzanie informacją i wiedzą;
  • Poziom usług w Asset Management;
  • Risk Management;
  • Uwzględnienie cyklu życia inwestycji.
Uczestnicy warsztatów analizują studium przypadku (źródło własne).

Otrzymaną wiedzę należało zastosować na konkretnym przykładzie korzystając z przygotowanych materiałów. W taki sposób uczestnicy warsztatów Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA mieli możliwość przejścia krok po kroku całego procesu podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikację celów i interesariuszy,
  • zastosowanie KPI (key performance indicators),
  • oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Jako jeden z najbardziej istotnych tematów uczestnicy warsztatów ocenili temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie określili niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności oraz porównali je z podanymi przez prowadzących przykładami KPI stosowanymi w drogownictwie.

Dr Sławomir Heller w trakcie wykładu (źródło własne)

Ożywioną dyskusje podczas warsztatów wywołał temat zależności sieci drogowej i kolejowej. Wnioskiem tej dyskusji zostało stwierdzenie o konieczności uwzględnienia sieci kolejowej w procesie zarządzania infrastrukturą drogową. Taka złożoność procesów podejmowania decyzji w drogownictwie potwierdza niezbędność zasad i metodyk regulujących proces zarządzania.

Jan Zieliński udziela odpowiedzi na pytania uczestników (źródło własne)

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

One thought on “Warsztaty “Podstawy Road Asset Management” tym razem w Rzeszowie

Comments are closed.