Bez kategorii

27 czerwca INFRAMA zaprasza na warsztaty “Podstawy Road Asset Management” w Warszawie

22. maja 2018 r.

27 czerwca w Warszawie odbędą się warsztaty “Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.
Warsztaty będą skupione na infrastrukturze miejskiej. 

                                                           

Czym jest Road Asset Management?

Road Asset Management to rekomendowana przez Światowe stowarzyszenie drogowe PIARC metodologia zarządzania infrastrukturą drogową. Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Łączy w sobie wiedzę  inżynierską, praktyki managerskie oraz teorie rachunku finansowego.

Podczas warsztatów Podstawy Road Asset Management uczestnicy:

 • wskażą informacje niezbędne dla podejmowania decyzji oraz określą ich wymagania jakościowe,
 • wyznaczą wskaźniki efektywności na podstawie określonych celów oraz zidentyfikują interesariuszy projektów infrastrukturalnych,
 • przeprowadzą analizę i ocenę ryzyka,
 • stworzą plan inwestycyjny.

Pobierz program warsztatów 

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele kadry zarządczej i technicznej:
 • administracji drogowej wszystkich szczebli,
 • firm budowlanych i inżynierskich,
 • laboratoriów drogowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego.

Prowadzący warsztaty:

“Zmienność warunków gospodarczych, społecznych i politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień konfrontowani są przedstawiciele branży drogowej. Odpowiedzi na te wyzwania przynosi dyscyplina Road Asset Management”


mgr inż. Tomasz Wojsz
 – absolwent Politechniki Warszawskiej, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

Współautor treści merytorycznej warsztatów:

“Stosowanie metod Road Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych”


dr inż. Sławomir Heller 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, założyciel i właściciel niemieckiej firmy HELLER Ing.-GmbH.

 Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń na 2018 rok

Szczegółowy program warsztatów „Podstawy Road Asset Management”:

27 czerwca (9:30 – 15:30)*

 1. 9 kroków Asset Management. Podstawowe cechy wyróżniające Asset Management.
 2. Informacja jako podstawa podejmowania decyzji.
 3. Jak określić skuteczność działania swojej organizacji?
 4. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management).
 5. Planowanie w kontekście cyklu życia.
 6. Co? Gdzie? Kiedy? (Plan remontów).

*Rejestracja uczestników zaczyna się o 9:00.

Weź udział w warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona!

  PARTNER STRATEGICZNY      

  PATRONAT MEDIALNY

               

Zarezerwuj miejsce lub zostaw pytanie: