Asset ManagementINFRAMA

Warsztaty “Podstawy Road Asset Management” w Warszawie 22 oraz 23 października

22 oraz 23 października odbędą się kolejne otwarte warsztaty “Podstawy Road Asset Management” tym razem w Warszawie. Warsztaty są zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Czym jest Road Asset Management?

Road Asset Management to rekomendowana przez Światowe stowarzyszenie drogowe PIARC metodologia zarządzania infrastrukturą drogową. Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Łączy w sobie wiedzę  inżynierską, praktyki managerskie oraz teorie rachunku finansowego.

 

Zajęcia praktyczne w ramach warsztatów dotyczą następujących zagadnień:

 1. Agregacja informacji.
 2. Zarządzanie wiedzą.
 3. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators).
 4. Zarządzanie ryzykiem w praktyce.
 5. Planowanie inwestycji w kontekście cyklu życia.
 6. Stworzenie planów utrzymaniowych.

Każdy z warsztatów tematycznych będzie poprzedzony krótkim wykładem (ok.15 min), wprowadzającym w temat.

Podczas warsztatów uczestnicy zrealizują najważniejsze kroki Asset Management Plan:

 • wskażą informacje niezbędne dla podejmowania decyzji oraz określą ich wymagania jakościowe;
 • wyznaczą wskaźniki efektywności na podstawie określonych celów oraz zidentyfikują interesariuszy projektów związanych z zarządzaną infrastrukturą;
 • przeprowadzą analizę i ocenę ryzyka;
 • stworzą plan utrzymaniowy.

 

W ramach warsztatów uczestnicy otrzymują:

 • zajęcia z narzędziami i metodami zarządzania infrastrukturą drogową;
 • materiały merytoryczne w wersji papierowej zawierające zagadnienia teoretyczne;
 • wsparcie prowadzących podczas pracy zespołowej (zespoły 4-5 osobowe);
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniach inicjatywy edukacyjnej INFRAMA.

Zespół prowadzących inicjatywy edukacyjnej INFRAMA:

 

mgr inż. Tomasz Wojsz
Absolwent
Politechniki Warszawskiej, doświadczony trener w zakresie Asset Management,
prezes Zarządu
Heller Consult sp. z o.o.
dr inż. Sławomir Heller
Absolwent Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, założyciel i właściciel niemieckiej firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH.
mgr inż. Jan Zieliński
Absolwent Politechniki Warszawskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Główny doradca klienta w firmie Heller Consult sp. z o.o.

 

dr inż. Karol Opara
Absolwent Politechniki Warszawskiej i SGH, adiunkt w Instytucie Badań Systemowych PAN. Naukowiec i kierownik projektów badawczo-rozwojowych w Heller Consult.

 

dr Agata Ciołkosz-Styk
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szef ds. Badań i Rozwoju w firmie Heller Consult sp. z o.o., trener i coach w zakresie Asset Management.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby wynosi 326 złotych netto plus podatek VAT.
Termin zgłoszenia na warsztaty upływa 10 października. Liczba miejsc jest ograniczona!

Zarezerwuj miejsce