AktualnościAsset Management

Zarządzanie Ryzykiem w RAM – zajęcia dla pracowników ZDW w Katowicach i śląskiego oddziału GDDKiA

W dniach 19-21 listopada w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach obyło się szkolenie poświęcone zarządzaniu ryzykiem jako fundamentalnemu elementowi Road Asset Management. Zajęcia, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele ZDW w Katowicach, jak również śląskiego oddziału GDDKiA, poprowadził dr Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH. Zakres treści warsztatów został dostosowany do zadań i odpowiedzialności wynikających zakresu obowiązków różnych grup pracowników obu instytucji, a mianowicie managerów, administracji oraz pracowników technicznych, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby każdej z grup.

Risk Management, czyli zarządzanie ryzykiem, jest kluczowym elementem Asset Management. Zarówno sama norma ISO 55000 (Asset Management), jak również praktycznie wszystkie wykładnie implementacyjne poświęcają temu zagadnieniu wiele uwagi. Należy przy tym podkreślić, że zarządzanie ryzykiem jest nieodzownym składnikiem wszystkich współczesnych technik menadżerskich, niestety jeszcze dość rzadko stosowanym w polskim drogownictwie.

Warsztaty dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i śląskiego oddziału GDDKiA. Źródło własne

Istota tego tematu, szczególnie w dobie nieustannej niepewności, doprowadziła do opracowania w roku 2009 normy ISO 31000 – Risk Management, Principles and Guidelines. Każdy system zarządzania infrastrukturą musi uwzględniać politykę zarządzania ryzykiem, zaś koniecznym elementem każdego planu zarządzania infrastrukturą jest plan zarządzania ryzykiem.

Kolejne zajęcia poświęcone zarządzaniu ryzykiem odbędą się jeszcze w tym roku, również w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach dniach 11 i 12 grudnia 2018.