Asset ManagementBaza wiedzy

Czym jest Asset Management?

Asset Management. Co kryje się za tym wyrazem?

Wyszukiwanie w Internecie hasła „Asset Management” skutkuje wyświetleniem wielu wyników, odnoszących się przede wszystkim do zarządzania inwestycjami oraz finansami. Pośród nich, gdzieniegdzie, pojawiają się także odnośniki dotyczące zarządzania różnymi typami zasobów fizycznych, takich jak infrastruktura energetyczna, nieruchomości czy przedsiębiorstwa. Można przez to odnieść mylne wrażenie, że „asset management”, czyli zarządzanie zasobami, jest zależne od typu zasobów, którymi zarządzamy.

Można przez to odnieść mylne wrażenie, że „asset management” jest zależne od typu zasobów, którymi zarządzamy.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie, czym tak naprawdę jest „asset management”. Wykładnię jego istoty podaje norma ISO 55000, w której czytamy, iż „asset management to skoordynowane działania organizacji, mające na celu realizację wartości z posiadanych zasobów”. W celu realizacji wartości z zasobów konieczne jest podejmowanie różnych działań, takich jak bilansowanie kosztów czy zarządzanie ryzykiem na różnych etapach cyklu życia zasobów, od identyfikacji potrzeb i planowania począwszy, poprzez utrzymanie, po likwidację. Czym wobec tego są zasoby? Norma ISO 55000 odpowiada także na to pytanie, podając, że zasobami są „jednostki, obiekty oraz części składowe większych całości, mające realną lub potencjalną wartość dla organizacji”.

Zasobami są jednostki, obiekty oraz części składowe, które mają realną lub potencjalną wartość dla organizacji

Z rozumienia pojęcia „asset management” w duchu normy ISO 500 wynika, że asset management nie ogranicza się do gospodarowania zasobami (managing asstets), ale jest metodyką zarządzania, kładącą nacisk na takie ich wykorzystanie, które przynosi korzyści organizacji i pomaga jej osiągnąć założone cele. Łączy się to ze zmianą nastawienia i sposobu postrzegania zasobów, którymi dysponuje organizacja.

Asset Management jest metodyką zarządzania, kładącą nacisk na takie wykorzystanie zasobów, które przynosi korzyści organizacji i pomaga jej osiągnąć założone cele

Tak rozumiane „asset management” jest odpowiednie dla wszystkich typów organizacji, zarówno dużych, jak i małych, prywatnych i publicznych, rządowych lub non-profit. Wzrasta liczba przykładów i dowodów z różnych zakątków świata, że skuteczne zarządzanie zasobami może poprawić reputację organizacji i jej zdolność do bezpiecznego działania, spełniania swoich obowiązków prawnych i statutowych, ocenę przyszłych strategii biznesowych pod kątem efektywności działania, kosztów oraz dopuszczalnego ryzyka, a także znacząco obniżyć koszty zarządzania zasobami w całym cyklu ich życia.

One thought on “Czym jest Asset Management?

Comments are closed.