Asset ManagementBaza wiedzy

Dlaczego odnotowujemy tak duży skok popularności dyscypliny Asset Management w ostatnich latach?

Asset Management narodził się jak każda dyscyplina wiedzy, z pilnej potrzeby. W początkach lat 80-tych ubiegłego stulecia nastąpiła bezprecedensowa zapaść infrastruktury w wielu uprzemysłowionych państwach, takich jak Australia, Nowa Zelandia czy USA. Katastrofalna jakość infrastruktury transportowej w Australii stała się poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego i zagrażała konkurencyjności kontynentu. W USA problemy infrastrukturalne stały się jednym z wiodących tematów kampanii wyborczej, a Ronald Reagan, w świadomości wielu, wygrał wybory właśnie dzięki lepszemu programowi infrastrukturalnemu.

Katastrofalna jakość infrastruktury transportowej w Australii stała się poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego i zagrażała konkurencyjności kontynentu

Te dramatyczne problemy z infrastrukturą tłumaczono w wieloraki sposób. Brakowało podstaw teoretycznych odpowiedniego zarządzania infrastrukturą oraz metodyki, zgodnie z którą powinno się postępować. W odpowiedzi na te problemy w Australii zrodziła się inicjatywa opracowania wspólnych reguł i zasad racjonalnego gospodarowania systemami infrastrukturalnymi, takimi jak drogi czy infrastruktura komunalna (podobne inicjatywy były też podejmowane w Wielkiej Brytanii oraz USA). Reguły stopniowo rozszerzano na inne typy zasobów, czyli na urządzenia, instalacje, a także na zasoby niematerialne, takie jak licencje, a nawet zasoby ludzkie (Human Asset).

W Australii zrodziła się inicjatywa opracowania wspólnych reguł i zasad racjonalnego gospodarowania systemami infrastrukturalnymi. Powstała dyscyplina: Asset Management

W ten sposób w oszałamiającym tempie powstała nowa dyscyplina: Asset Management. W 1991 wydano, legendarny już z dzisiejszej perspektywy, Total Asset Management Manual, zaś w roku 2005 pierwszą normę PAS 55 Asset Management. Od tych chwil Asset Management święciło triumfalny przemarsz przez administracje publiczne, zarządy koncernów oraz innych firm, zarządzających zasobami najwyżej rozwiniętych gospodarek.

Niebawem też Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC, zrzeszająca 140 państw, utworzyła dedykowany problematyce nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową komitet techniczny Asset Management, który przejął wiodącą rolę na polu upowszechniania najlepszych praktyk Asset Management w drogownictwie. Tematyka Asset Management stała się także obecna na Światowych kongresach drogowych PIARC-u.

 Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC utworzyła dedykowany problematyce nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową komitet techniczny Asset Management

Po kryzysie finansowym lat 2007/2008 nastąpiło kolejne, znaczące przyspieszenie inicjatyw propagujących Infrastructure Asset Management. Infrastruktura techniczna, a infrastruktura transportowa w szczególności, padła bowiem jedną z głównych ofiar kryzysu. Potwierdzają to dobitnie dane statystyczne. Nakłady na utrzymanie 8-bilionowej europejskiej infrastruktury drogowej (wg danych ERF – European Road Federation), które powinny kształtować się na poziomie co najmniej 1,5% tej kwoty rocznie, spadają poniżej 1%. Efektem jest pełzająca dekapitalizacja infrastruktury transportowej, która, o ile nie zostanie zatrzymana, może doprowadzić do zapaści porównywalnej z przełomem lat 70-tych i 80-tych.

W obliczu tych zagrożeń i postępującej zapaści infrastrukturalnej także PIARC zintensyfikował działania na rzecz upowszechniania metod Asset Management. Opracowany został Road Asset Management Guide, a nawet utworzona specjalna grupa robocza d.s. upowszechniania i edukacji w zakresie Asset Management (Dissemination and Education Asset Management), kierowana przez Sławomira Hellera.

Dr Sławomir Heller przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management

W roku 2014 została wydana seria norm ISO 55000 – Asset Management, która stanowi standard zarządzania zasobami organizacji. Można powiedzieć, że jest podstawą wdrożenia i standaryzacji dobrych praktyk w organizacjach posiadających lub zarządzających znaczącym majątkiem infrastrukturalnym, takim jak infrastruktura drogowa.