Baza wiedzy

Wyszukując w Internecie hasło „Asset Management” można odnieść mylne wrażenie, że „asset management” jest zależne od typu zasobów, którymi zarządzamy. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, czym tak naprawdę jest zarządzanie zasobami.

6 lipca 1988 roku wybuch gazu doprowadził do zniszczenia platformy wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym. W katastrofie zginęło 167 osób, a straty oszacowano na 3,4 miliarda dolarów.

Z lektury przypadków wdrożeń Asset Management można odnieść wrażenie, że jest on przeznaczony wyłącznie dla wielkich instytucji i koncernów. Czy mogą małe organizacje wykorzystywać zalety Road Asset Management?

Wdrożenie Asset Management, podobnie jak wprowadzenie dowolnej dużej zmiany w funkcjonowaniu organizacji, jest postrzegane często w kategoriach nowego otwarcia, do którego wcześniej trzeba się odpowiednio przygotować.

Dlaczego odnotowujemy tak duży skok popularności dyscypliny Asset Management?

Asset Management narodził się jak każda dyscyplina wiedzy, z pilnej potrzeby. W początkach lat 80-tych ubiegłego stulecia nastąpiła bezprecedensowa zapaść infrastruktury w wielu uprzemysłowionych państwach.

Wdrożenie Asset Management, podobnie jak wprowadzenie dowolnej dużej zmiany w funkcjonowaniu organizacji, jest postrzegane często w kategoriach nowego otwarcia, do którego wcześniej trzeba się odpowiednio przygotować.