Inicjatywa INFRAMA

W celu promocji metodycznego podejścia do Asset Management oraz wzmocnienia potencjału kadry zajmującej się bezpośrednio lub pośrednio zarządzaniem infrastrukturą transportową została podjęta inicjatywa prowadzenia permanentnej edukacji w zakresie szeroko rozumianego Infrastructure Asset Management. Celem jest sukcesywne podnoszenie kwalifikacji na polu kompleksowego zarządzania infrastrukturą zarówno przez kadry inżynierskie, jak i kadry innych specjalności, związanych z zarządzaniem drogami.

więcej