21 marca w Olsztynie zaczyna się kolejny cykl warsztatów “Podstawy Road Asset Management”

21 marca 2018 r. inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na warsztaty „Podstawy Road Asset Management”, zorganizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Adresaci warsztatów:

Warsztaty zaprojektowano z myślą o przedstawicielach kadry menadżerskiej i technicznej, administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich szczebli, firm budowlanych i inżynierskich, laboratoriów drogowych oraz przedstawicielach środowiska naukowego. Warsztaty pokazują nowe sposoby podejścia do dotychczasowych problemów w branży.

Podczas warsztatów Podstawy Road Asset Management zaprezentowane zostaną:

 • korzyści wynikające z praktycznego wdrożenia metod Road Asset Management,
 • planowanie inwestycji w kontekście cyklu życia (life cycle) oraz zarządzanie infrastrukturą przy pomocy metod Road Asset Management,
 • praktyczne metody zarządzania ryzykiem (Risk Management),
 • wymagania wobec systemów ewidencji, diagnostyki i utrzymania dróg
  w kontekście Road Asset Management,
 • kluczowe wskaźniki wydajnościowe KPI (Key Performance Indicators) w praktyce
  i korzyści wynikające z ich stosowania,
 • Road Asset Management jako narzędzie w kontekście społecznym. Pozyskiwanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

Czym jest Road Asset Management?

Prowadzący warsztaty:

dr inż. Sławomir Heller – absolwent Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, założyciel i właściciel niemieckiej firmy HELLER Ing.-GmbH

 

mgr inż. Tomasz Wojsz – absolwent Politechniki Warszawskiej, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

 

Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń na 2018 rok
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca.

Szczegółowy program warsztatów “Podstawy Road Asset Management”:

21 marca (9:30 – 15:30)

 1. Rys historyczny i aktualne znaczenie dyscypliny Asset Management.
 2. Podstawowe cechy wyróżniające Asset Management:
  a. Interesariusze oraz identyfikacja i świadomość celów, hierarchia celów
  b. Planowanie w kontekście cyklu życia
  c. Poziom dojrzałości organizacji
  d. Analiza ryzyka
  e. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs)
  f. Permanentne doskonalenie (ciągłe ulepszanie).         
 3. Asset Management Plan.
 4.  Asset Management System.
 5. Infrastruktura transportowa w perspektywie historycznej.
 6. Rola infrastruktury transportowej.
 7. Ogólne dane (statystyczne) o infrastrukturze transportowej.
 8.  Interesariusze (stakeholders) infrastruktury transportowej.
 9. Źródła finansowanie drogownictwa.
 10. Formy organizacyjne zarządzania drogownictwem.
 11. Strategia rozwoju transportu (państwa, województwa, …).
 12.  Program budowy dróg (krajowych, wojewódzkich, …).
 13. Sposoby gwarantowania spójności sieci drogowej.
 14.  Asset Management dla wybranych typów infrastruktury (drogi kołowe, lotniska, infrastruktura komunalna, drogi szynowe)
 15.  Asset Management a polityka informacyjna.

Weź udział w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca.
W razie pytań lub zainteresowania prosimy o kontakt.

2000px-Warminsko-mazurskie_herb.svgPATRONAT HONOROWY

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

pkdPARTNER STRATEGICZNY
Polski Kongres Drogowy

PATRONAT MEDIALNY
Magazyn Autostrady

Logotyp-Edroga PATRONAT MEDIALNY
 Portal Edroga.pl

PATRONAT MEDIALNY
Magazyn „Mosty”